15 Temmuz 2018 Blog, Genel 0 comment

KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVANTERI

Kendini değerlendirme envanterinin amacı öğrencilerin çalışma davranışları ile ilgili tutum ve davranışları belirlemek , tespit edilen eksiklik ve yanlışlıkları gidermektir.
lise düzeyindeki tüm öğrencilere uygulanabilir.