Rehberlik Envanteri

Yaşam Pencerem Anketi

AMACI; YAŞAM PENCEREM ANKETİ Ekim ayı içerisinde ortaokul ve liselerde, okul rehberlik bölümü tarafından uygulanarak; sınıf-okul risk haritası oluşturulabilir. Ayrıca öğrencilerin kişisel problemlerinin tespiti amaçlanır…

Detay

Problem Tarama Envanteri

AMACI; PROBLEM TARAMA TESTİ ’nin amacı, öğrencilerin belli başlı sorunlarını, ihtiyaçlarını belirlemek ve onları ortadan kaldırmaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. UYGULAMA ALANI; İlkokul 4. Sınıf, Ortaokul 5-6-7-8. sınıf, lise 9-10-11-12. sınıf…

Detay

Mesleki Olgunluk Ölçeği

AMACI; MESLEKİ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ ’nin amacı, öğrencilerin meslek seçimiyle ilgili tutum ve davranışları belirleyerek, onlara yardımcı olmayı amaçlamaktadır. UYGULAMA ALANI; Ortaokul 8. sınıf ve ortaöğretim düzeyindeki bütün öğrencilere…

Detay

Çoklu Zeka Envanteri

KULLANILIŞ AMACI   KİMLERE UYGULANIR? İlkokul 4. Sınıf, ortaokul 5-6-7-8. sınıflar ve ortaöğretim kademesindeki bütün öğrencilere uygulanabilir. UYGULAMA ALANI; İlkokul 4. Sınıf, Ortaokul 5-6-7-8. sınıf, lise 9-10-11-12. sınıf öğrencilerine…

Detay

Kendini Değerlendirme Envanteri

AMACI; KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ ‘nin amacı, öğrencilerin çalışma davranışları ile ilgili tutum ve davranışları belirlemek, tespit edilen eksiklik ve yanlışlıkları gidermektir. UYGULAMA ALANI; 9-10-11-12. sınıf öğrencilerine uygulanabilir …

Detay

Holland Mesleki Tercih Envanteri

Mesleki Tercih Envanteri amacı çocuklarda meslek seçiminde hangi meslek türüne ilgisi olduğunu hangi meslek türünde eli yatkın olduğunu karşımıza çıkarır. Meslek envanteri öğrencilerin ilerde hangi mesleğe yatkın. Öğrenci hangi meslek kişiliği var. …

Detay

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

AMACI; Öğrencilerin yetenekleri ve ilgileri hakkında daha net ve gerçekçi bir kavrama sahip olmalarına destek olmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu ölçek ile kişinin dört yetenek ve on bir ilgi alanına…

Detay

Öğrenme Stilleri Envanteri

AMACI; ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ ’nin amacı, bireylerin çevrelerini algılamalarına, etkileşime girmelerine ve tepkide bulunmalarına hizmet eden bilişsel, duyuşsal ve fizyolojik özelliklerinin bir örüntüsü olarak tanımlanmaktadır…

Detay

Sınav Kaygısı Ölçeği

AMACI;

 Sınav kaygısı ölçeği sınav kaygısı yaşayan öğrencileri tespit etmek, sınav kaygısının nedenlerini ortaya çıkartıp, çözüm yollarını bulmak amacıyla kullanılır…

Detay

Burdon Dikkat Testi

AMACI;

Burdon dikkat testi öğrencilerin dikkat gücünü ölçerek, dikkatini toplamakta ve odaklanmakta güçlük çeken öğrencilere yardımcı olmaktır.

Detay

Çalışma Davranışları Ölçeği

AMACI;

Çalışma Davranışları Ölçeği ‘nin amacı, öğrencilerin çalışma davranışları ile ilgili tutum ve davranışları belirlemek, tespit edilen eksiklik ve yanlışlıkları gidermektir.

Detay

Kişilik Tipi Belirleme Envanteri

KİTBE (4-6 YAŞ)
KİTBE (7-9 YAŞ)
KİTBE (15 YAŞ VE ÜSTÜ)

Detay