AMACI;

YAŞAM PENCEREM ANKETİ Ekim ayı içerisinde ortaokul ve liselerde, okul rehberlik bölümü tarafından uygulanarak; sınıf-okul risk haritası oluşturulabilir. Ayrıca öğrencilerin kişisel problemlerinin tespiti amaçlanır.

UYGULAMA ALANI;

Ortaokul 5-6-7-8 ve Lise 9-10-11-12. Sınıf seviyesindeki öğrencilere uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ;

Okulda/Kurumda rehberlik programı çerçevesinde, optik form olarak hazırlanmış YAŞAM PENCEREM ANKETİ FORMU, sınıf rehber öğretmenleri tarafından her bir öğrenciye verilir. Öğrencilerden, YAŞAM PENCEREM ANKETİ’ne ait soruların cevaplarını, öğretmenin uyarıları doğrultusunda optik formuna işaretlemeleri istenir.

RAPOR;

Sonuçlar ayrıntılı tablo ve grafiklerle  öğrencilerin rapor sonuçları ayrıntılı olarak belirtilir.

Rapor örnekleri için tıklayınız;