15 Temmuz 2018 Blog, Genel 0 comment

AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞI

Akademik benlik kavram ölçeği, öğrencilerin yetenekleri ve ilgileri hakkında net ve gerçekçi bir kavrama sahip olmalarına destek olmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu  ölçek ile kişinin 4 yetenek ve 11 ilgi alanına ilişkin benlik kavramları ölçülmektedir.

ilkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerine uygulanabilir.